Chuẩn bị cho tương lai

Bill Gates - Chủ tịch tập đoàn Microsoft đã phát biểu trong chuyến viếng thăm Việt Nam ngày 22/4/2006:

" Điều quan trọng nhất mà tôi muốn nhắn gởi với các bạn là phải đầu tư vào việc học tập của mình. Những việc làm lý thú, đem lại nhiều tiền, giúp cải thiện thế giới, cải thiện cuộc sống của các bạn... đều đòi hỏi rất nhiều từ việc học tập. Đầu tư cho học tập là đầu tư quan trọng nhất cho bản thân và cho đất nước..."

Hiện nay trong xu thế phát triển ngày càng cao của xã hội, cộng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế trong nước, cũng như sự đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam ngày càng cao, nên việc học ngoại ngữ nhất là môn Anh văn trở thành một nhu cầu cần thiết cho mọi người dân Việt Nam mong muốn tìm cho mình một công việc tốt và có chỗ đứng vững chắc trong xã hội.

Hiểu đựợc nhu cầu cần và với mong mỏi ngày càng đem lại hiệu quả cao cho học viên trong việc học ngoại ngữ, Anh ngữ ĐÔNG PHƯƠNG MỚI sẽ không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và phấn đấu để đạt được những mục tiêu sau:

  • Luôn nâng cao cơ sở vật chất để tạo một môi trường học tập theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • Cải tiến chương trình và tài liệu giảng dạy luôn luôn để học viên có thể hội nhập với nền giáo dục chung của thế giới.
  • Nâng cao không ngừng chất lượng giảng dạy của giáo viên.
  • Hoàn thiện bộ máy tổ chức của trung tâm một cách hoàn hảo để có thể đạt được chất lượng ISO về tiêu chuẩn quản lý.